Jogi nyilatkozat

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 
Az alábbi felhasználási feltételek (“a továbbiakban: Felhasználási Feltételek”) alkalmazandóak mindenkire, aki belép a www.lunart.hu webhelyre, ideértve különösen de nem kizárólagosan a főoldalt és valamennyi, ezen domain név alá tartozó oldalt és ezek teljes tartalmát („a továbbiakban együtt: Weboldal”). A jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában felhasználónak (a továbbiakban: Felhasználó) minősül mindenki, aki a Weboldalra belép vagy azt más módon használja.
 

A Weboldalt a HSG Consulting Kft. (székhely: 1165 Budapest, Zsemlékes út 25. fszt. 4., cégjegyzékszám: 01-09-186859, adószám: 24870302-2-42, e-mail: info@lunart.hu a továbbiakban: „Üzemeltető”) üzemelteti.
 

A tárhelyszolgáltató: BlazeArts Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., e-mail: admin@forpsi.hu, web: https://www.forpsi.hu)
 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor megváltoztathatjuk. A megváltozott Felhasználási Feltételeket a Weboldalon közzétesszük. az utolsó módosítás időpontjának a dokumentumon való megjelölésével. Kérjük, hogy a Weboldalon ellenőrizze a Felhasználási Feltételek esetleges változásait.

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALTAKAT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ELFOGADJA.

Amennyiben Ön a Felhasználási Feltételek bármilyen módosítását követően használja a Weboldalt, úgy a Weboldal használatával a módosítást magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy megfeleljen mind a jelen, mind a hivatkozott weboldalak felhasználási feltételeinek.

Szerzői jog (Szellemi tulajdon védelme)
A Weboldal, azaz a Weboldal felépítése, megjelenítése, grafikai standardjai és a Weboldalon közzétett legszélesebb értelemben vett teljes tartalom (például az adatbázisok, szövegek, ábrák, grafikák, logók, rajzok, képek, tervek, audió- és videó felvételek, számítógépes programok stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak (a továbbiakban: “Mű” vagy ”Művek”).

A Mű, illetve Művek kizárólagos jogosultja vagy engedélyezett felhasználója az Üzemeltető. A Felhasználó nem jogosult többek között arra, hogy a Művet, a Műveket vagy azok egy részét bármely módon vagy mértékben anyagi haszonszerzés végett felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre, összegyűjtse, újra alkossa, terjessze, bemutassa, levetítse, közzé tegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse.     

A Weboldalon feltüntetett valamennyi védjegy és logó oltalom alatt áll. 

A Felhasználó a védjegyek és logók használatára, felhasználására, megjelenítésére csak a jogosult kifejezett engedélye esetén jogosult.

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy nem hasznosítja a Weboldal adatait, tartalmát, a Weboldalt és az ezekből (ezek bármelyikéből) létrehozott származékos művek egyetlen elemét sem, illetve a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja.

Felelősség korlátozása
Az Üzemeltető elkötelezi magát, hogy jóhiszeműen és lehetőségein belül gondoskodik az oldalon közzétett tartalom pontosságáról és frissítéséről. Ugyanakkor a Weboldalon közzétett tartalomban, az Üzemeltető nem zárja ki lehetséges hibák, elütések, nem teljeskörűen naprakész információ előfordulást.

Ezért a weboldalon keresztül továbbított információk, valamint az azon található anyagok csak tájékoztató jellegűek, azokra az Üzemeltető semmilyen szavatosságot vagy jótállást nem vállal.

Sem az Üzemeltető, vagy bármely más jogi vagy természetes személy, aki részt vett a Weboldal létrehozásában, vagy továbbra is részt vesz annak frissítésében, nem vonható felelősségre a kárért, elmaradt haszonért vagy nem vagyoni kárért, amely a Felhasználónak a weboldal használatából vagy a Weboldalon elérhető tartalommal összefüggésben, vagy a használatának képtelenségéből fakadóan merül fel.

A társaság törekszik a Weboldal zavartalan működtetésére, azonban nem vonható felelősségre a Felhasználót esetlegesen érő kárért, elmaradt haszonért vagy vagyoni kárért, amely a weboldal rendellenes működéséből eredhet.

Az Üzemeltető előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja a weboldalt.

Hipertext linkek
Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az Üzemeltető jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem irányul arra, hogy korlátozza a Felhasználó bármely jogát, amely jogszerűen nem korlátozható. Ha a Felhasználó nem érte egyet a jelen nyilatkozatban foglaltakkal, akkor ne használja a Weboldalt, valamint az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jogot kell alkalmazni.

A Felhasználási Feltételek értelmezésére, a Felhasználási Feltételekből eredő vagy azzal összefüggő bármely vita vagy igény esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha a Felhasználási Feltételekkel vagy a Weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, hogy az info@lunart.hu email címen vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Kelt: 2023. március 28.

Stílusos. Felhasználóbarát. Időtálló.

Minőség

Elsőosztályú termékeink prémium alapanyagok felhasználásával készülnek és megfelelnek a legszigorúbb európai szabványoknak, illetve előírásoknak.

Design

Egyedülálló termékeink a stílusos megjelenést időtlen eleganciával ötvözik, így alkalmazkodnak a folyamatosan változó igényekhez.

Funkció

Megbízható termékeink mögött aprólékos tervezés áll. Jól tudjuk, hogy a hibátlan használhatóság mindenki számára kiemelten fontos.

Választék

Folyamatosan bővülő termékpalettánk választ ad a lehető legszélesebb vásárlói igényekre, legyen szó akár szabvány, akár egyedi megoldásokról.